ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
Other articles related with "TP391":
1 HOU Shengluan, ZHANG Shuhan, FEI Chaoqun
  A Survey to Text Summarization: Popular Datasets and Methods
       2019 Vol.33 (5): 1-16 [Abstract] (73) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1655 KB] (161)
17 ZHAO Haoxin, YU Jingsong, LIN Jie
  Design and Research on Chinese Word Embedding Model Based on Strokes
       2019 Vol.33 (5): 17-23 [Abstract] (36) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1815 KB] (73)
24 CHEN Bo, SUN Le, HAN Xianpei
  A Bridge-based Lexicon Learning Method for Semantic Parsing
       2019 Vol.33 (5): 24-30 [Abstract] (23) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2276 KB] (68)
31 LU Xin, LI Yang, WANG Suge
  Linguistic Features Enhanced Convolutional Neural Networks for Irony Recognition
       2019 Vol.33 (5): 31-38 [Abstract] (42) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1880 KB] (75)
39 WANG Tishuang, LI Peifeng, ZHU Qiaoming
  GMN-based Nuclearity Recognition in Chinese Discourse
       2019 Vol.33 (5): 39-46 [Abstract] (15) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2008 KB] (49)
47 TIAN Wenhong, GAO Yinquan, HUANG Houwen, LI Zaiwan, ZHANG Zhaoyang
  Implicit Discourse Relation Analysis Based on Multi-task Bi-LSTM
       2019 Vol.33 (5): 47-53 [Abstract] (17) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1548 KB] (52)
54 WANG Ruibo, WANG Yu, LI Jihong
  Regularized Cross-validation Method for Text Data Sets
       2019 Vol.33 (5): 54-65 [Abstract] (16) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2088 KB] (53)
66 MENG Qingsong, ZHANG Xiang, HE Shizhu, LIU Kang, ZHAO Jun
  An End-to-End Method of Entity Description Generation with Multi-hop Facts on Knowledge Bases
       2019 Vol.33 (5): 66-74 [Abstract] (15) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2364 KB] (49)
75 CAI Zilong, XIONG Deyi
  Integrating Glyph Features of Chinese Character into Chinese-English Neural Machine Translation Model
       2019 Vol.33 (5): 75-81 [Abstract] (21) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2876 KB] (48)
82 ZHANG Jingli, ZHOU Wenxuan, HONG Yu, YAO Jianmin, ZHOU Guodong, ZHU Qiaoming
  Frame Semantics Based Training Data Expansion for Supervised Event Detecting
       2019 Vol.33 (5): 82-92,131 [Abstract] (14) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2099 KB] (47)
93 CHE Lei, YANG Xiaoping, WANG Liang, LIANG Tianxin, HAN Zhenyuan
  Text Structure Oriented Hybrid Hierarchical Attention Networks for Topic Classification
       2019 Vol.33 (5): 93-102,112 [Abstract] (14) 1 [HTML 1 KB] [PDF 5857 KB] (48)
103 WANG Xianfa, GUO Yan, LIU Yue, YU Xiaoming, CHENG Xueqi
  Research on Web Page Information Extraction Based on Visual Features
       2019 Vol.33 (5): 103-112 [Abstract] (19) 1 [HTML 1 KB] [PDF 3055 KB] (60)
113 WU Bangyu, ZHOU Yue, ZHAO Qunfei, ZHANG Pengzhu
  A Chinese Conversation Model Using Pinyin for Dimension Reduction
       2019 Vol.33 (5): 113-121 [Abstract] (17) 1 [HTML 1 KB] [PDF 3933 KB] (42)
122 YANG Zhiming, WANG Laiqi, WANG Yong
  Questions Intent Classification Based on Dual Channel Convolutional Neural Network
       2019 Vol.33 (5): 122-131 [Abstract] (21) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2538 KB] (53)
132 LIN Huaiyi, LIU Zhen, CHAI Yumei, LIU Tingting, CHAI Yanjie
  Imbalanced Emotion Classification Based on Word Vector Pre-training
       2019 Vol.33 (5): 132-142 [Abstract] (37) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1384 KB] (105)
1 WU Taizhong, GU Min, ZHOU Junsheng, QU Weiguang, LI Bin, GU Yanhui
  Chinese AMR Parsing using Transition-based Neural Network
       2019 Vol.33 (4): 1-11 [Abstract] (34) 1 [HTML 1 KB] [PDF 5157 KB] (111)
12 DIAO Yufeng, YANG Liang, LIN Hongfei, WU Di, FAN Xiaochao, XU Bo, XU Kan
  Homographic Puns Detection and Puns Location Based on Latent Semantic Characteristics
       2019 Vol.33 (4): 12-19,28 [Abstract] (33) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1093 KB] (65)
20 LIU Pengyuan, LIU Yujie
  Semantic Relations Hierarchy and Knowledge Base forChinese Basic Noun Compounds
       2019 Vol.33 (4): 20-28 [Abstract] (37) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1523 KB] (74)
29 YE Zhonglin, ZHAO Haixing, ZHANG Ke, ZHU Yu
  Description Constrained Word Embedding
       2019 Vol.33 (4): 29-36 [Abstract] (14) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1630 KB] (62)
37 WANG Hengsheng, LIU Tong, REN Jin
  Constraint-enhanced Word Embedding Based on Domain Knowledge
       2019 Vol.33 (4): 37-47 [Abstract] (17) 1 [HTML 1 KB] [PDF 3565 KB] (44)
48 FANG Fang, WANG Ya, WANG Shi, FU Jianhui, CAO Cungen
  Knowledge Acquisition from Chinese Records of Cyber Attacks Based on a Framework of Semantic Taxonomy and Description
       2019 Vol.33 (4): 48-59 [Abstract] (20) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1849 KB] (36)
60 CAI Jia, WANG Xiangdong, TANG Lizhen, CUI Xiaojuan, LIU Hong, QIAN Yueliang
  A Deep Learning Method for Chinese-Braille Conversion Based onParallel Corpora
       2019 Vol.33 (4): 60-67 [Abstract] (15) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2525 KB] (38)
68 SE Chajia, HUA Guocairang, CAI Rangjia, CI Zhenjiacuo, ROU Te
  Tibetan Poem Generation with Attention Based Encoder-Decoder Model
       2019 Vol.33 (4): 68-74 [Abstract] (11) 1 [HTML 1 KB] [PDF 3830 KB] (43)
75 WU Xiaolong, CAO Cungen
  Extracting Knowledge from Web Tables Based on Fast Clustering with Equivalent Compression
       2019 Vol.33 (4): 75-84 [Abstract] (14) 1 [HTML 1 KB] [PDF 3557 KB] (37)
85 QIN Yanxia, WANG zhongqing, ZHENG Dequan, ZHANG Min
  Hybrid Representation Based Chinese Event Detection
       2019 Vol.33 (4): 85-92 [Abstract] (14) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1672 KB] (51)
93 WANG Kaixiang, REN Ming
  Query-based Multi-document Automatic Summarization of News
       2019 Vol.33 (4): 93-100 [Abstract] (19) 1 [HTML 1 KB] [PDF 4046 KB] (58)
101 LIU Maofu, QI Qiaosong, HU Huijun
  A CNN Approach to Football News Generation Based on Discourse Structure
       2019 Vol.33 (4): 101-108 [Abstract] (23) 1 [HTML 1 KB] [PDF 3085 KB] (37)
109 ZHANG Xuan, LIANG Xun, LI Zhiyu, ZHANG Shusen, ZHAO Xiaolei
  Identification and Analysis of Love Relationships of Protagonists in Jin Yong’s Fictions
       2019 Vol.33 (4): 109-119 [Abstract] (28) 1 [HTML 1 KB] [PDF 4687 KB] (57)
120 JIANG Mingqi, SHEN Chenlin, LI Shoushan
  Attribute Classification for Question-Answer Texts
       2019 Vol.33 (4): 120-126 [Abstract] (25) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2503 KB] (50)
127 WANG Zhenyu, XIE Yanlu, ZHANG Jinsong
  Non-native Mispronunciation Verification Using Acoustic Tonal Phone Embedding and Siamese Networks
       2019 Vol.33 (4): 127-134 [Abstract] (9) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1913 KB] (26)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 71, 2123 records
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech