ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
Other articles related with "TP391":
140 LIU Quan, YU Zhengtao, GAO Shengxiang, HE Shizhu, LIU Kang
  Incorporating Case Elements for Case Matching
       2022 Vol.36 (11): 140-147 [Abstract] (37) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1616 KB] (174)
148 ZHU Siqi, GUO Yi, WANG Yexiang, YU Jun, TANG Qifeng, SHAO Zhiqing
  TransformerG:Multi-hop Reading Comprehension of Legal Texts Based on Hierarchical Graph Structure and Attention Mechanism
       2022 Vol.36 (11): 148-155,168 [Abstract] (57) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1766 KB] (135)
156 MA Miao, CHEN Xiaoqiu, TIAN Zhuoyu
  A Dense Video Captioning Method Based on Multi-modal Features
       2022 Vol.36 (11): 156-168 [Abstract] (37) 1 [HTML 1 KB] [PDF 20986 KB] (84)
169 GAO Yu, XIONG Yijin, YE Jiancheng
  Double-Weighted Disambiguation Algorithm for Long-tail Polyphone Problem
       2022 Vol.36 (11): 169-176 [Abstract] (38) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1503 KB] (137)
1 HUANG Zhenya, LIU Qi, CHEN Enhong, LIN Xin, HE Liyang, LIU Jiayu, WANG Shijin
  A Survey on Text Analysis Methods and Applications for Educational Questions
       2022 Vol.36 (10): 1-16 [Abstract] (124) 1 [HTML 1 KB] [PDF 6967 KB] (193)
17 DOU Zujun, HONG Yu, LI Xiao, ZHOU Guodong
  Attention-based Mask Language Model for Implicit Discourse Relation Classification
       2022 Vol.36 (10): 17-26 [Abstract] (103) 1 [HTML 1 KB] [PDF 8554 KB] (123)
27 CHEN Hongbin, ZHANG Yujie, XU Jin'an, CHEN Yufeng
  Lexicalized Tree Adjoining Grammar Based Data Augmentation for Parsing
       2022 Vol.36 (10): 27-37,44 [Abstract] (98) 1 [HTML 1 KB] [PDF 5412 KB] (127)
38 WANG Xiaohui, LI Ru, WANG Zhiqiang, CHAI Qinghua, HAN Xiaoqi
  Syntax-Aware Chinese Frame Semantic Role Labeling Based on Self-Attention
       2022 Vol.36 (10): 38-44 [Abstract] (83) 1 [HTML 1 KB] [PDF 4377 KB] (116)
45 ZHANG Kunli, REN Xiaohui, ZHUANG Lei, ZAN Hongying, ZHANG Weicong, SUI Zhifang
  Research and Construction of Chinese Medicine Knowledge Base
       2022 Vol.36 (10): 45-53 [Abstract] (86) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1948 KB] (121)
54 XU Yao, HE Shizhu, LIU Kang, ZHANG Chi, JIAO Fei, ZHAO Jun
  Uncertain Knowledge Graph Embedding by Beta Distribution and Semi-supervised Learning
       2022 Vol.36 (10): 54-62 [Abstract] (94) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2143 KB] (148)
63 YU Tao, Nyima Ciren, YONG Cuo, Nyima Trashi
  Graph Sampling and Aggregation Entity Relation Extraction Based on Tibetan Albert Pre-trained Language Model
       2022 Vol.36 (10): 63-72 [Abstract] (84) 1 [HTML 1 KB] [PDF 6760 KB] (114)
73 Thupten Tsering, Rinchen Dhondub, Nyima Tashi, Pema Tashi, CAI Zangtai
  Deep Learning Based Tibetan Sentence Segmentation Through Dependency Syntax
       2022 Vol.36 (10): 73-80 [Abstract] (94) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2198 KB] (127)
81 WU Huijuan, FAN Daoerji, BAI Fengshan, Tengda, PAN Yuecai
  A Multi-scale-based Mongolian Offline Handwriting Recognition Method
       2022 Vol.36 (10): 81-87 [Abstract] (80) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1992 KB] (110)
88 YANG Zhenping, MAO Cunli, LEI Xiongli, GAO Shengxiang, LU Shan, ZHANG Yongbing
  Cross-border National Cultural Entity Recognition Method with Word Set Information
       2022 Vol.36 (10): 88-96 [Abstract] (55) 1 [HTML 1 KB] [PDF 4572 KB] (95)
97 ZHANG Hongkuan, SONG Hui, XU Bo, WANG Shuyi
  A BERT-based End-to-End Model for Chinese Document-level Event Extraction
       2022 Vol.36 (10): 97-106 [Abstract] (113) 1 [HTML 1 KB] [PDF 3632 KB] (204)
107 CHEN Min, Wu Fan, LI Peifeng, WANG Zhongqing, ZHU Qiaoming
  Chinese Event Argument Extraction via Reading Comprehension Framework
       2022 Vol.36 (10): 107-115 [Abstract] (65) 1 [HTML 1 KB] [PDF 3746 KB] (137)
116 LI Zhiqiang, GUO Yi, WANG Zhihong
  Parameter Adaptive Model Under Multi-Type Attention for Multi-label Text Classification
       2022 Vol.36 (10): 116-125 [Abstract] (54) 1 [HTML 1 KB] [PDF 26108 KB] (124)
126 ZHOU Min, WANG Zhongqing, LI Shoushan, ZHOU Guodang
  Aspect-level Sentiment Classification Based on Multi-Task Pre-Training Model
       2022 Vol.36 (10): 126-134 [Abstract] (100) 1 [HTML 1 KB] [PDF 5123 KB] (154)
135 YAN Jinfeng, SHAO Xinhui
  Aspect-Level Sentiment Analysis Based on Graph Convolutional Network
       2022 Vol.36 (10): 135-144 [Abstract] (105) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2693 KB] (177)
145 WANG Jinghao, LIU Zhen, LIU Tingting , WANG Yuanyi, CHAI Yanjie
  Multimodal Sentiment Analysis Based on Multilevel Feature Fusion Attention Network
       2022 Vol.36 (10): 145-154 [Abstract] (121) 1 [HTML 1 KB] [PDF 4562 KB] (223)
155 CHENG Xiaomin, CHEN Gang, CHEN Jianpeng, SHE Xiangrong, MAO Jian
  RAVA: An Reinforced-Association-Based Method for 12345 Hotline Events Allocation
       2022 Vol.36 (10): 155-166,172 [Abstract] (68) 1 [HTML 1 KB] [PDF 7700 KB] (90)
167 LIANG Renfeng, YU Zhengtao, GAO Shengxiang, HUANG Yuxin, GUO Junjun , XU Shuli
  Chinese Speech Recognition Based on Pinyin Constraint and Joint Learning
       2022 Vol.36 (10): 167-172 [Abstract] (59) 1 [HTML 1 KB] [PDF 4244 KB] (102)
1 Li Yunhan, Shi Yunmei, Li Ning, Tian Ying'ai
  A Survey of Automatic Error Correction of Chinese Text
       2022 Vol.36 (9): 1-18,27 [Abstract] (364) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1995 KB] (599)
19 YANG Jincai, CAO Yuan, HU Quan
  Relation Classification of Chinese Causal Complex Sentences Based on DPCNN Model and Sentence Feature Fusion
       2022 Vol.36 (9): 19-27 [Abstract] (216) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1994 KB] (299)
28 HE Chunhui, HU Shengze, ZHANG Chong, GE Bin
  Chinese Sentence Similarity Measure with Deep Semantics and Explicit Features
       2022 Vol.36 (9): 28-37 [Abstract] (154) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2349 KB] (347)
38 ZHU Hongyu, JIN Zhiling, HONG Yu, SU Yulan, ZHANG Min
  Directional Data Augmentation for Question Paraphrase Identification
       2022 Vol.36 (9): 38-45 [Abstract] (121) 1 [HTML 1 KB] [PDF 1132 KB] (256)
46 PI Zhou, XI Xuefeng, CUI Zhiming, ZHOU Guodong
  A Data Augmentation Method for Long Text Automatic Summarization
       2022 Vol.36 (9): 46-56 [Abstract] (131) 1 [HTML 1 KB] [PDF 5023 KB] (308)
57 WU Lin, CHEN Hangying, LI Ya, YU Zhengtao, YANG Xiaoxia, WANG Zhenhan
  Simple Methods to Prevent Model Degeneration in Unsupervised Neural Machine Translation
       2022 Vol.36 (9): 57-66 [Abstract] (107) 1 [HTML 1 KB] [PDF 2831 KB] (233)
67 CHEN Linqing, LI Junhui, GONG Zhengxian
  Hierarchical Global Context Augmented Document-level Neural Machine Translation
       2022 Vol.36 (9): 67-75 [Abstract] (143) 1 [HTML 1 KB] [PDF 7170 KB] (211)
76 ZHANG Zefeng, MAO Cunli, YU Zhengtao, HUANG Yuxin, LIU Yiyang
  Sensitive Judicial Public Opinion Information Recognition with the Domain Terminology Dictionary
       2022 Vol.36 (9): 76-83,92 [Abstract] (146) 1 [HTML 1 KB] [PDF 3283 KB] (306)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 2 of 92, 2759 records
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech