Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

A Survey of Multimodal Information Processing Frontiers: Application, Fusion and Pre-training  
WU Youzheng, LI Haoran, YAO Ting, HE Xiaodong
2022 Vol.36(5):1-20 |
[Abstract] ( 648 ) [PDF 4551 KB] (1899)
Document AI: Benchmarks, Models and Applications  
CUI Lei, XU Yiheng, LYU Tengchao, WEI Furu
2022 Vol.36(6):1-19 |
[Abstract] ( 523 ) [PDF 5178 KB] (872)
A Survey of Natural Language Generation in Task-Oriented Dialogue System  
QIN Libo, LI Zhouyang, LOU Jieming, YU Qiying, CHE Wanxiang
2022 Vol.36(1):1-11,20 |
[Abstract] ( 324 ) [PDF 2606 KB] (787)
Identification of Chinese Macro Discourse Structure with Global and Local Information  
FAN Yaxin, JIANG Feng, ZHU Qiaoming, CHU Xiaomin, LI Peifeng
2022 Vol.36(3):1-9 |
[Abstract] ( 304 ) [PDF 2313 KB] (520)
Few-Shot Relation Classification: A Survey  
HU Han, LIU Pengyuan
2022 Vol.36(2):1-11 |
[Abstract] ( 278 ) [PDF 3840 KB] (602)
Natural Language Understanding for Legal Text: A Review  
AN Zhenwei, LAI Yuxuan, FENG Yansong
2022 Vol.36(8):1-11 |
[Abstract] ( 262 ) [PDF 1334 KB] (381)
Recent Advances of Chinese Named Entity Recognition Based on Deep Learning  
ZHANG Rujia, DAI Lu, WANG Bang, GUO Peng
2022 Vol.36(6):20-35 |
[Abstract] ( 253 ) [PDF 12804 KB] (577)
Topic Segmentation via Discourse Structure Graph Network  
XU Shaoyang, JIANG Feng, LI Peifeng
2021 Vol.35(12):17-27 |
[Abstract] ( 246 ) [PDF 5175 KB] (504)
Research on Recognition of Chinese Illegal Comments Based on BERT-RCNN  
WU Hao, PAN Shanliang
2022 Vol.36(1):92-103 |
[Abstract] ( 236 ) [PDF 8039 KB] (324)
Pre-trained Language Models for Product Attribute Extraction  
ZHANG Shiqi, MA Jin, ZHOU Xiabing, JIA Hao, CHEN Wenliang, ZHANG Min
2022 Vol.36(1):56-64 |
[Abstract] ( 235 ) [PDF 2311 KB] (519)
A Method of Chinese Character Glyph Similarity Calculation  
LIU Mengdi, LIANG Xun
2021 Vol.35(12):47-59 |
[Abstract] ( 231 ) [PDF 6022 KB] (557)
Automatic Lexical Simplificatio  
QIANG Jipeng,LI Yun,WU Xindong
2021 Vol.35(12):1-16 |
[Abstract] ( 228 ) [PDF 3382 KB] (476)
Few-shot COVID-19 Rumor Detection for Online Social Media  
LU Hengyang, FAN Chenyou, WU Xiaojun
2022 Vol.36(1):135-144,172 |
[Abstract] ( 227 ) [PDF 2641 KB] (457)
Personalizing Grammatical Error Correction for Chinese as a Second Language  
2021 Vol.35(12):28-35 |
[Abstract] ( 216 ) [PDF 1772 KB] (369)
The Application of Resampling in Recognition of Microblog Robots  
LUO Yunsong,HUANG Muyu,JIATao
2021 Vol.35(12):133-148 |
[Abstract] ( 209 ) [PDF 2374 KB] (433)
A Novel Evaluation Method for Chinese Abstract Meaning Representation Parsing Based on Alignment of Concept and Relation  
XIAO Liming, LI Bin, XU Zhixing, HUO Kairui,
FENG Minxuan, ZHOU Junsheng, QU Weiguang
2022 Vol.36(1):21-30,38 |
[Abstract] ( 207 ) [PDF 2193 KB] (359)
A Semantic Distance Measure for Similar Question Identification  
SU Yulan, CHEN Xin, HONG Yu, ZHU Mengmeng, ZHANG Min
2021 Vol.35(12):36-46 |
[Abstract] ( 200 ) [PDF 1883 KB] (390)
Combination of Pre-trained Language Model and Label Dependency for Relation Extraction  
ZHAO Chao, XIE Songxian, ZENG Daojian, ZHENG Fei, CHENG Chen, PENG Lihong
2022 Vol.36(1):75-82 |
[Abstract] ( 199 ) [PDF 3302 KB] (391)
Capsule Network with Multi-scale Feature Attention for Text Classification  
WANG Chaofan, JU Shenggen, SUN Jieping, CHEN Run
2022 Vol.36(1):65-74 |
[Abstract] ( 194 ) [PDF 2630 KB] (280)
A Multi-Granularity Semantic Interaction Understanding Network for Humor Level Recognition  
ZHANG Jinhui, ZHANG Shaowu, LIN Hongfei, FAN Xiaochao, YANG Liang
2022 Vol.36(3):10-18 |
[Abstract] ( 190 ) [PDF 3647 KB] (407)
PCC: A Personalized Dialogue System with Single User Modeling  
GUO Yu, DOU Zhicheng, WEN Jirong
2021 Vol.35(12):112-121 |
[Abstract] ( 189 ) [PDF 2055 KB] (410)
Generative Reading Comprehension via Multi-task Learning  
QIAN Jin, HUANG Rongtao, ZOU Bowei,HONG Yu
2021 Vol.35(12):103-111 |
[Abstract] ( 187 ) [PDF 1662 KB] (529)
Fusing Context Information and Key Information for Text Summarization  
LI Zhixin, PENG Zhi, TANG Suqin, MA Huifang
2022 Vol.36(1):83-91 |
[Abstract] ( 186 ) [PDF 1701 KB] (381)
Chinese Vietnamese Neural Machine Translation Method Based on Dependency Graph Network  
PU Liuqing,YU Zhengtao,WEN Yonghua,GAO Shengxiang,LIU Yiyang
2021 Vol.35(12):68-75 |
[Abstract] ( 183 ) [PDF 2604 KB] (347)
Automatic Evaluation Method for Aggressiveness of Language Model  
HOU Danyang, PANG Liang, DING Hanxing, LAN Yanyan , CHENG Xueqi
2022 Vol.36(1):12-20 |
[Abstract] ( 182 ) [PDF 2016 KB] (328)
A Comparative Study of Graph Convolutional Networks and Self-Attention Mechanism on Text Classification  
JIANG Haoquan, ZHANG Ruqing, GUO Jiafeng, FAN Yixing, CHENG Xueqi
2021 Vol.35(12):84-93 |
[Abstract] ( 180 ) [PDF 2273 KB] (575)
Recognition of Serial-verb Sentences Based on Neural Network  
SUN Chao, QU Weiguang, WEI Tingxin, GU Yanhui, LI Bin, ZHOU Junsheng
2022 Vol.36(2):12-21 |
[Abstract] ( 180 ) [PDF 1915 KB] (234)
A Cross-lingual Sentiment Analysis Model Based on Sentiment-aware Feature Representation  
XU Yuemei, SHI Lingyu, CAI Lianqiao
2022 Vol.36(2):129-141 |
[Abstract] ( 175 ) [PDF 2153 KB] (305)
Named Entity Recognition for Process Text  
JIA Meng, WANG Peiyan, ZHANG Guiping, CAI Dongfeng
2022 Vol.36(3):54-63 |
[Abstract] ( 175 ) [PDF 2128 KB] (542)
Multi-modal Emotion Recognition Based on Multi-LSTMs Fusion  
ZHANG Yawei, WU Liangqing, WANG Jingjing, LI Shoushan
2022 Vol.36(5):145-152 |
[Abstract] ( 170 ) [PDF 2574 KB] (516)