ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

All
  
1 Research on Chinese Event Extraction 2008 Vol.22(1):3-8
ZHAO Yan-yan, QIN Bing, CHE Wan-xiang, LIU Ting [Abstract] (1251) [HTML 0 KB][PDF 305 KB] (5994)
2 Sentiment Classification for Chinese News Using Machine Learning Methods 2007 Vol.21(6):95-100
XU Jun, DING Yu-xin, WANG Xiao-long [Abstract] (780) [HTML 0 KB][PDF 340 KB] (5889)
3 Connecting Social Media to E-Commerce: Predicting Long-tail Purchase Behaviors using Multiple Additive Regression Tree 2017 Vol.31(5):185-193
BAI Ting, WEN Jirong, ZHAO Xin, YANG Bohua [Abstract] (479) [HTML 0 KB][PDF 2497 KB] (5118)
4 Survey : Computational Models and Technologies in Anaphora Resolution 2002 Vol.16(6):10-18
WANG Hou-feng [Abstract] (839) [HTML 0 KB][PDF 458 KB] (4684)
5 Chinese Named Entity Recognition Based on Deep Neural Network 2017 Vol.31(4):28-35
ZHANG Hainan, WU Dayong, LIU Yue, CHENG Xueqi [Abstract] (1843) [HTML 0 KB][PDF 3348 KB] (4461)
6 Deep Learning for Chinese Micro-blog Sentiment Analysis 2014 Vol.28(5):155-161
LIANG Jun, CHAI Yumei, YUAN Huibin, ZAN Hongying, LIU Ming [Abstract] (1737) [HTML 0 KB][PDF 2605 KB] (4325)
7 Topic Detection and Tracking Review 2007 Vol.21(6):71-87
HONG Yu,ZHANG Yu,LIU Ting,LI Sheng [Abstract] (1046) [HTML 0 KB][PDF 761 KB] (4269)
8 Frontiers in Neural Machine Translation: A Literature Review 2020 Vol.34(7):1-18
FENG Yang, SHAO Chenze [Abstract] (1363) [HTML 0 KB][PDF 6554 KB] (4179)
9 Helical Attention Networks for Aspect-level Sentiment Classification 2020 Vol.34(9):70-77
DU Chengyu, LIU Pengyuan [Abstract] (251) [HTML 0 KB][PDF 1840 KB] (4038)
10 TextRank Keyword Extraction Algorithm Based on Rough Data-Deduction 2020 Vol.34(9):44-52
ZHOU Ning, SHI Wenqian, ZHU Zhaozhao [Abstract] (191) [HTML 0 KB][PDF 1795 KB] (3982)
11 GMM-based Automatic Annotation of Chinese Constructions 2020 Vol.34(9):1-8
HUANG Haibin, CHANG Baobao, ZHAN Weidong [Abstract] (327) [HTML 0 KB][PDF 3205 KB] (3982)
12 From Vision to Text: A Brief Survey for Image Captioning 2020 Vol.34(7):19-29
WEI Zhongyu, FAN Zhihao, WANG Ruize, CHENG Yijing, ZHAO Wangrong, HUANG Xuanjing [Abstract] (1215) [HTML 0 KB][PDF 981 KB] (3967)
13 An Improved Generative Adversarial Network for Rumor Detection 2020 Vol.34(9):78-88
LI Ao, DAN Zhiping, DONG Fangmin, LIU Longwen, FENG Yang [Abstract] (207) [HTML 0 KB][PDF 4645 KB] (3912)
14 Feature-extended CNN Based Opinion Sentence Recognition from Case Related Microblog 2020 Vol.34(9):62-69
WANG Xiaohan, YU Zhengtao, XIANG Yan, GUO Xianwei, HUANG Yuxin [Abstract] (237) [HTML 0 KB][PDF 2359 KB] (3881)
15 An Improved TextRank for Tibetan Summarization 2020 Vol.34(9):36-43
LI Wei, YAN Xiaodong, XIE Xiaoqing [Abstract] (235) [HTML 0 KB][PDF 3775 KB] (3866)
16 A Comparative Study on Feature Selection in Chinese Text Categorization 2004 Vol.18(1):27-33
DAI Liu-ling,HUANG He-yan,CHEN Zhao-xiong [Abstract] (653) [HTML 0 KB][PDF 340 KB] (3846)
17 A Fine-grained Evaluation Set for Chinese POS Tagging 2020 Vol.34(9):9-18
TANG Qiantong, CHANG Baobao, ZHAN Weidong [Abstract] (241) [HTML 0 KB][PDF 3552 KB] (3828)
18 Argument Recognition Based on Generative Adversarial Networks 2020 Vol.34(9):89-96
YANG Liang, ZHOU Fengqing, ZHANG Li, MAO Guoqing, YI Bin, LIN Hongfei [Abstract] (158) [HTML 0 KB][PDF 1107 KB] (3821)
19 Construction and Analysis of Fine-grained Car Review Corpus 2020 Vol.34(9):28-35
CAO Ziyan, FENG Minxuan, MAO Xuefen, CHENG Ning, SONG Yang, LI Bin [Abstract] (255) [HTML 0 KB][PDF 1384 KB] (3808)
20 Construction of Semantic Role Bank for Chinese Verbs from the Perspective of Ternary Collocation 2020 Vol.34(9):19-27
WANG Chengwen, QIAN Qingqing, XUN Endong, XING Dan, LI Meng, RAO Gaoqi [Abstract] (196) [HTML 0 KB][PDF 1185 KB] (3805)
21 Image Captioning Based on Bidirectional Attention Mechanism 2020 Vol.34(9):53-61
ZHANG Jiashuo, HONG Yu, LI Zhifeng, YAO Jianmin, ZHU Qiaoming [Abstract] (210) [HTML 0 KB][PDF 10345 KB] (3735)
22 An Analysis of Authorship of A Dream of Red Mansions Based on Optimal Document Embedding 2020 Vol.34(9):97-110
XUE Yang, LIANG Xun, XIE Hualun, DU Wei [Abstract] (217) [HTML 0 KB][PDF 7923 KB] (3652)
23 Open Information Extraction 2011 Vol.25(6):98-111
ZHAO Jun, LIU Kang, ZHOU Guangyou, CAI Li [Abstract] (751) [HTML 0 KB][PDF 3005 KB] (3485)
24 Font Technique And Research of OpenType Font File Format 1999 Vol.13(6):54-61
Xiao Ming , Hu Jinzhu , Zhao Hui [Abstract] (767) [HTML 0 KB][PDF 348 KB] (3467)
25 Chinese Automatic Entity Relation Extraction 2007 Vol.21(4):80-91
DONGJing,SUN Le,FENG Yuan-yong,HUANG Rui-hong [Abstract] (462) [HTML 0 KB][PDF 539 KB] (3369)
26 Chinese Grammatical Error Correction Method Based on Transformer Enhanced Architecture 2020 Vol.34(6):106-114
WANG Chencheng, YANG Liner, WANG Yingying, DU Yongping, YANG Erhong [Abstract] (543) [HTML 0 KB][PDF 5647 KB] (3361)
27 Study on Feature Selection in Chinese Text Categorization 2004 Vol.18(3):18-24
ZHOU Qian,ZHAO Ming-sheng,HU min [Abstract] (712) [HTML 0 KB][PDF 389 KB] (3292)
28 Overview of Question-Answering 2002 Vol.16(6):47-53
ZHENG Shi-fu,LIU Ting,QIN Bing,LI Sheng [Abstract] (1167) [HTML 0 KB][PDF 318 KB] (3090)
中文信息学报
·
·News
More....  
More....  
CNKI
More....  
 
 
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech