Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

All
  
Sentiment Classification for Chinese News Using Machine Learning Methods  
XU Jun, DING Yu-xin, WANG Xiao-long  
2007 Vol.21(6):95-100 |
[Abstract] ( 374 ) [PDF 340 KB] (3715)
Research on Chinese Event Extraction  
ZHAO Yan-yan, QIN Bing, CHE Wan-xiang, LIU Ting  
2008 Vol.22(1):3-8 |
[Abstract] ( 481 ) [PDF 305 KB] (3543)
Survey : Computational Models and Technologies in Anaphora Resolution  
WANG Hou-feng  
2002 Vol.16(6):10-18 |
[Abstract] ( 380 ) [PDF 458 KB] (2715)
Chinese Named Entity Recognition Based on Deep Neural Network  
ZHANG Hainan, WU Dayong, LIU Yue, CHENG Xueqi  
2017 Vol.31(4):28-35 |
[Abstract] ( 1127 ) [PDF 3348 KB] (2547)
Topic Detection and Tracking Review  
HONG Yu,ZHANG Yu,LIU Ting,LI Sheng  
2007 Vol.21(6):71-87 |
[Abstract] ( 494 ) [PDF 761 KB] (2468)
Micro-Blog Hot Events Detection Based on Emotion Distribution  
YANG Liang, LIN Yuan, LIN Hongfei  
2012 Vol.26(1):84-91 |
[Abstract] ( 419 ) [PDF 1486 KB] (2405)
Font Technique And Research of OpenType Font File Format  
Xiao Ming , Hu Jinzhu , Zhao Hui  
1999 Vol.13(6):54-61 |
[Abstract] ( 348 ) [PDF 348 KB] (2330)
A Comparative Study on Feature Selection in Chinese Text Categorization  
DAI Liu-ling,HUANG He-yan,CHEN Zhao-xiong  
2004 Vol.18(1):27-33 |
[Abstract] ( 324 ) [PDF 340 KB] (2270)
Deep Learning for Chinese Micro-blog Sentiment Analysis  
LIANG Jun, CHAI Yumei, YUAN Huibin, ZAN Hongying, LIU Ming  
2014 Vol.28(5):155-161 |
[Abstract] ( 1098 ) [PDF 2605 KB] (2253)
Chinese Automatic Entity Relation Extraction  
DONGJing,SUN Le,FENG Yuan-yong,HUANG Rui-hong  
2007 Vol.21(4):80-91 |
[Abstract] ( 226 ) [PDF 539 KB] (2124)
Open Information Extraction  
ZHAO Jun, LIU Kang, ZHOU Guangyou, CAI Li  
2011 Vol.25(6):98-111 |
[Abstract] ( 435 ) [PDF 3005 KB] (2022)
Study on Feature Selection in Chinese Text Categorization  
ZHOU Qian,ZHAO Ming-sheng,HU min  
2004 Vol.18(3):18-24 |
[Abstract] ( 372 ) [PDF 389 KB] (1913)
Survey of Automatic Summarization Evaluation Methods  
ZHANG Jin, WANG Xiao-lei, XU Hong-bo  
2008 Vol.22(3):81-88 |
[Abstract] ( 436 ) [PDF 372 KB] (1831)
Overview of Question-Answering  
ZHENG Shi-fu,LIU Ting,QIN Bing,LI Sheng  
2002 Vol.16(6):47-53 |
[Abstract] ( 536 ) [PDF 318 KB] (1824)
Research and Development of Biomedical Text Mining  
WANG Hao-chang, ZHAO Tie-jun  
2008 Vol.22(3):89-98 |
[Abstract] ( 234 ) [PDF 441 KB] (1782)
Construction and Analysis of Emotional Corpus  
XU Lin-hong, LIN Hong-fei, ZHAO Jing  
2008 Vol.22(1):116-122 |
[Abstract] ( 255 ) [PDF 1096 KB] (1741)
Extracting and Analyzing Social Networks from Chinese Literary  
ZHAO Jingsheng, ZHANG Li, ZHU Qiaoming, ZHOU Guodong  
2017 Vol.31(2):99-106 |
[Abstract] ( 837 ) [PDF 4615 KB] (1703)
Company Name Identification in Chinese Financial Domain  
WANG Ning,GE Rui-fang,YUAN Chun-fa,K. F. Wong,LI Wen-jie  
2002 Vol.16(2):1-6 |
[Abstract] ( 327 ) [PDF 240 KB] (1584)
A Sentiment Classification Method Based on Sentiment-Specific Word Embedding  
DU Hui; XU Xueke; WU Dayong ; LIU Yue; YU Zhihua ; CHENG Xueqi  
2017 Vol.31(3):170-176 |
[Abstract] ( 1584 ) [PDF 1369 KB] (1574)
Research on Sentiment Classification of Chinese Reviews Based
on Supervised Machine Learning Techniques
 
TANG Hui-feng, TAN Song-bo, CHENG Xue-qi  
2007 Vol.21(6):88-94 |
[Abstract] ( 213 ) [PDF 251 KB] (1369)
Sentiment Target Extraction Based on CRFs Global Variables for Chinese Micro-blog  
HAO Zhifeng, DU Shenzhi, CAI Ruichu, WEN Wen  
2015 Vol.29(4):50-58 |
[Abstract] ( 396 ) [PDF 4050 KB] (1347)
Subjective Relation Extraction in Chinese Opinion Mining  
ZHANG Jian-feng,ZHANG Qi, WU Li-de, HUANG Xuan-jing  
2008 Vol.22(2):55-59,86 |
[Abstract] ( 111 ) [PDF 160 KB] (1336)
Query Recommendation Based on User Intent Recognition  
LUO Cheng, LIU Yiqun, ZHANG Min, MA Shaoping, RU Liyun, ZHANG Kuo  
2014 Vol.28(1):64-72 |
[Abstract] ( 459 ) [PDF 2993 KB] (1328)
Syntactic Structure Parsing Based Chinese Question Classification  
WEN Xu,ZHANG Yu,LIU Ting,MA Jin-shan  
2006 Vol.20(2):35-41 |
[Abstract] ( 178 ) [PDF 238 KB] (1296)
Automatic Entity Relation Extraction  
CHE Wan-xiang , LIU Ting , LI Sheng  
2005 Vol.19(2):2-7 |
[Abstract] ( 134 ) [PDF 242 KB] (1267)
Extraction and Ranking of Tags for User Opinions  
LI Piji1, MA Jun1, ZHANG Dongmei2, HAN Xiaohui1  
2012 Vol.26(5):14-20 |
[Abstract] ( 322 ) [PDF 1953 KB] (1264)
A Review towards Microtext Processing  
ZHANG Jianfeng1,2, XIA Yunqing1, YAO Jianmin2  
2012 Vol.26(4):21-28 |
[Abstract] ( 261 ) [PDF 1684 KB] (1260)
Image Extraction and Segmentation in License Plate Recognition  
LIU Zhi-yong , LIU Ying-jian  
2000 Vol.14(4):29-34 |
[Abstract] ( 126 ) [PDF 252 KB] (1251)