Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

All
  
Sentiment Classification for Chinese News Using Machine Learning Methods  
XU Jun, DING Yu-xin, WANG Xiao-long  
2007 Vol.21(6):95-100 |
[Abstract] ( 346 ) [PDF 340 KB] (3604)
Research on Chinese Event Extraction  
ZHAO Yan-yan, QIN Bing, CHE Wan-xiang, LIU Ting  
2008 Vol.22(1):3-8 |
[Abstract] ( 426 ) [PDF 305 KB] (3312)
Survey : Computational Models and Technologies in Anaphora Resolution  
WANG Hou-feng  
2002 Vol.16(6):10-18 |
[Abstract] ( 342 ) [PDF 458 KB] (2522)
Topic Detection and Tracking Review  
HONG Yu,ZHANG Yu,LIU Ting,LI Sheng  
2007 Vol.21(6):71-87 |
[Abstract] ( 442 ) [PDF 761 KB] (2379)
Micro-Blog Hot Events Detection Based on Emotion Distribution  
YANG Liang, LIN Yuan, LIN Hongfei  
2012 Vol.26(1):84-91 |
[Abstract] ( 391 ) [PDF 1486 KB] (2352)
Chinese Named Entity Recognition Based on Deep Neural Network  
ZHANG Hainan, WU Dayong, LIU Yue, CHENG Xueqi  
2017 Vol.31(4):28-35 |
[Abstract] ( 1066 ) [PDF 3348 KB] (2313)
Font Technique And Research of OpenType Font File Format  
Xiao Ming , Hu Jinzhu , Zhao Hui  
1999 Vol.13(6):54-61 |
[Abstract] ( 322 ) [PDF 348 KB] (2238)
A Comparative Study on Feature Selection in Chinese Text Categorization  
DAI Liu-ling,HUANG He-yan,CHEN Zhao-xiong  
2004 Vol.18(1):27-33 |
[Abstract] ( 295 ) [PDF 340 KB] (2078)
Deep Learning for Chinese Micro-blog Sentiment Analysis  
LIANG Jun, CHAI Yumei, YUAN Huibin, ZAN Hongying, LIU Ming  
2014 Vol.28(5):155-161 |
[Abstract] ( 1035 ) [PDF 2605 KB] (2014)
Chinese Automatic Entity Relation Extraction  
DONGJing,SUN Le,FENG Yuan-yong,HUANG Rui-hong  
2007 Vol.21(4):80-91 |
[Abstract] ( 203 ) [PDF 539 KB] (2002)
Open Information Extraction  
ZHAO Jun, LIU Kang, ZHOU Guangyou, CAI Li  
2011 Vol.25(6):98-111 |
[Abstract] ( 404 ) [PDF 3005 KB] (1914)
Study on Feature Selection in Chinese Text Categorization  
ZHOU Qian,ZHAO Ming-sheng,HU min  
2004 Vol.18(3):18-24 |
[Abstract] ( 340 ) [PDF 389 KB] (1797)
Survey of Automatic Summarization Evaluation Methods  
ZHANG Jin, WANG Xiao-lei, XU Hong-bo  
2008 Vol.22(3):81-88 |
[Abstract] ( 392 ) [PDF 372 KB] (1776)
Overview of Question-Answering  
ZHENG Shi-fu,LIU Ting,QIN Bing,LI Sheng  
2002 Vol.16(6):47-53 |
[Abstract] ( 476 ) [PDF 318 KB] (1732)
Research and Development of Biomedical Text Mining  
WANG Hao-chang, ZHAO Tie-jun  
2008 Vol.22(3):89-98 |
[Abstract] ( 215 ) [PDF 441 KB] (1704)
Construction and Analysis of Emotional Corpus  
XU Lin-hong, LIN Hong-fei, ZHAO Jing  
2008 Vol.22(1):116-122 |
[Abstract] ( 240 ) [PDF 1096 KB] (1639)
Extracting and Analyzing Social Networks from Chinese Literary  
ZHAO Jingsheng, ZHANG Li, ZHU Qiaoming, ZHOU Guodong  
2017 Vol.31(2):99-106 |
[Abstract] ( 793 ) [PDF 4615 KB] (1599)
Company Name Identification in Chinese Financial Domain  
WANG Ning,GE Rui-fang,YUAN Chun-fa,K. F. Wong,LI Wen-jie  
2002 Vol.16(2):1-6 |
[Abstract] ( 274 ) [PDF 240 KB] (1499)
A Sentiment Classification Method Based on Sentiment-Specific Word Embedding  
DU Hui; XU Xueke; WU Dayong ; LIU Yue; YU Zhihua ; CHENG Xueqi  
2017 Vol.31(3):170-176 |
[Abstract] ( 1470 ) [PDF 1369 KB] (1479)
Research on Sentiment Classification of Chinese Reviews Based
on Supervised Machine Learning Techniques
 
TANG Hui-feng, TAN Song-bo, CHENG Xue-qi  
2007 Vol.21(6):88-94 |
[Abstract] ( 191 ) [PDF 251 KB] (1286)
Sentiment Target Extraction Based on CRFs Global Variables for Chinese Micro-blog  
HAO Zhifeng, DU Shenzhi, CAI Ruichu, WEN Wen  
2015 Vol.29(4):50-58 |
[Abstract] ( 371 ) [PDF 4050 KB] (1273)
Subjective Relation Extraction in Chinese Opinion Mining  
ZHANG Jian-feng,ZHANG Qi, WU Li-de, HUANG Xuan-jing  
2008 Vol.22(2):55-59,86 |
[Abstract] ( 97 ) [PDF 160 KB] (1245)
Query Recommendation Based on User Intent Recognition  
LUO Cheng, LIU Yiqun, ZHANG Min, MA Shaoping, RU Liyun, ZHANG Kuo  
2014 Vol.28(1):64-72 |
[Abstract] ( 426 ) [PDF 2993 KB] (1220)
Extraction and Ranking of Tags for User Opinions  
LI Piji1, MA Jun1, ZHANG Dongmei2, HAN Xiaohui1  
2012 Vol.26(5):14-20 |
[Abstract] ( 296 ) [PDF 1953 KB] (1197)
A Fast Clustering Algorithm for Abnormal and Short Texts  
HUANG Yong-guang, LIU Ting, CHE Wan-xiang, HU Xiao-guang  
2007 Vol.21(2):63-68 |
[Abstract] ( 232 ) [PDF 268 KB] (1186)
A Review towards Microtext Processing  
ZHANG Jianfeng1,2, XIA Yunqing1, YAO Jianmin2  
2012 Vol.26(4):21-28 |
[Abstract] ( 236 ) [PDF 1684 KB] (1185)
Automatic Entity Relation Extraction  
CHE Wan-xiang , LIU Ting , LI Sheng  
2005 Vol.19(2):2-7 |
[Abstract] ( 118 ) [PDF 242 KB] (1170)
Research on Web-based Chinese Question Answering System and Answer Extraction  
CUI Huan,CAI Dong-feng,MIAO Xue-lei  
2004 Vol.18(3):25-32 |
[Abstract] ( 215 ) [PDF 323 KB] (1166)