ISSN 1003-0077   CN 11-2325/N   CODEN ZXXHAU  
   RSS  Email Alert     
   
 
Citation Search Key words Adv search
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Automatic Paraphrasing of Chinese Utterances] 2003 Vol.17(6):32-39
ZHANG Yu-jie,Kazuhide Yamamoto [Abstract] ( 4476 ) [HTML 0 KB][PDF 174 KB] (1716)
2 [Frontiers in Neural Machine Translation: A Literature Review] 2020 Vol.34(7):1-18
FENG Yang, SHAO Chenze [Abstract] ( 2631 ) [HTML 0 KB][PDF 6554 KB] (5733)
3 [Combination Methods of Chinese Character and Word Embeddings in Deep Learning] 2017 Vol.31(6):140-146
LI Weikang, LI Wei, WU Yunfang [Abstract] ( 2561 ) [HTML 0 KB][PDF 2046 KB] (1773)
4 [A Sentiment Classification Method Based on Sentiment-Specific Word Embedding] 2017 Vol.31(3):170-176
DU Hui; XU Xueke; WU Dayong ; LIU Yue; YU Zhihua ; CHENG Xueqi [Abstract] ( 2516 ) [HTML 0 KB][PDF 1369 KB] (2537)
5 [Sentiment Analysis of Chinese Short Text Based on Self-Attention and Bi-LSTM] 2019 Vol.33(6):100-107
WU Xiaohua, CHEN Li, WEI Tiantian, FAN Tingting [Abstract] ( 2291 ) [HTML 0 KB][PDF 2207 KB] (1806)
6 [Extracting Sentimental Lexicons from Chinese Microblog: a Classification Method using N-Gram Features] 2016 Vol.30(4):193-205
LIU Dexi , NIE Jianyun, ZHANG Jing, LIU Xiaohua, WAN Changxuan, LIAO Guoqiong [Abstract] ( 2168 ) [HTML 0 KB][PDF 3209 KB] (1431)
7 [Overview of 2018 NLP Challenge on Machine Reading Comprehension] 2018 Vol.32(10):118-129
LIU Kai, LIU Lu, LIU Jing, LV Yajuan, SHE Qiaoqiao, ZHANG Qian, SHI Yingchao [Abstract] ( 2145 ) [HTML 0 KB][PDF 2494 KB] (1392)
8 [Chinese Named Entity Recognition Based on Deep Neural Network] 2017 Vol.31(4):28-35
ZHANG Hainan, WU Dayong, LIU Yue, CHENG Xueqi [Abstract] ( 2001 ) [HTML 0 KB][PDF 3348 KB] (5092)
9 [Deep Learning for Chinese Micro-blog Sentiment Analysis] 2014 Vol.28(5):155-161
LIANG Jun, CHAI Yumei, YUAN Huibin, ZAN Hongying, LIU Ming [Abstract] ( 1984 ) [HTML 0 KB][PDF 2605 KB] (5590)
10 [From Vision to Text: A Brief Survey for Image Captioning] 2020 Vol.34(7):19-29
WEI Zhongyu, FAN Zhihao, WANG Ruize, CHENG Yijing, ZHAO Wangrong, HUANG Xuanjing [Abstract] ( 1974 ) [HTML 0 KB][PDF 981 KB] (4868)
11 [Embedding for Words and Word Senses Based on Human Annotated #br# Knowledge Base: A Case Study on HowNet] 2016 Vol.30(6):1-6
SUN Maosong ; CHEN Xinxiong [Abstract] ( 1729 ) [HTML 0 KB][PDF 1362 KB] (2097)
12 [Automated Knowledge Graph Construction for Judicial Case Facts] 2020 Vol.34(1):34-44
HONG Wenxing, HU Zhiqiang, WENG Yang, ZHANG Heng, WANG Zhu, GUO Zhixin [Abstract] ( 1699 ) [HTML 0 KB][PDF 3873 KB] (1922)
13 [Preliminary Study on the Construction of Chinese Medical Knowledge Graph] 2019 Vol.33(10):1-7
BYAMBASUREN Odmaa, YANG Yunfei, SUI Zhifang, DAI Damai, CHANG Baobao, LI Sujian, ZAN Hongying [Abstract] ( 1671 ) [HTML 0 KB][PDF 6474 KB] (2963)
14 [Research Progress of Attention Mechanism in Deep Learning] 2019 Vol.33(6):1-11
ZHU Zhangli, RAO Yuan, WU Yuan, QI Jiangnan, ZHANG Yu [Abstract] ( 1650 ) [HTML 0 KB][PDF 2547 KB] (5589)
15 [DQN-based Policy Learning for Open Domain Multi-turn Dialogues] 2018 Vol.32(7):99-108,136
SONG Haoyu, ZHANG Weinan, LIU Ting [Abstract] ( 1650 ) [HTML 0 KB][PDF 3531 KB] (1130)
16 [Chinese Multi-turn Dialogue Tasks Based on HERD Model] 2020 Vol.34(8):78-85
WANG Mengyu, YU Dingyao, YAN Rui, HU Wenpeng, ZHAO Dongyan [Abstract] ( 1560 ) [HTML 0 KB][PDF 1201 KB] (3514)
17 [Chinese Nested Named Entity Recognition Corpus Construction] 2018 Vol.32(8):19-26
LI Yanqun, HE Yunqi, QIAN Longhua, ZHOU Guodong [Abstract] ( 1553 ) [HTML 0 KB][PDF 820 KB] (1585)
18 [Automatic Ancient Chinese Texts Segmentation Based on BERT] 2019 Vol.33(11):57-63
YU Jingsong, WEI Yi, ZHANG Yongwei [Abstract] ( 1511 ) [HTML 0 KB][PDF 1338 KB] (1666)
19 [Recognizing PDTB Style Implicit Discourse Relations] 2016 Vol.30(4):81-89
LI Sheng, KONG Fang, ZHOU Guodong [Abstract] ( 1502 ) [HTML 0 KB][PDF 953 KB] (1164)
20 [Sentiment Analysis Based on Deep Representation Learning #br# and Gaussian Processes Transfer Learning] 2017 Vol.31(1):169-176
WU Dongyin; GUI Lin; CHEN Zhao; XU Ruifeng [Abstract] ( 1492 ) [HTML 0 KB][PDF 2142 KB] (2014)
21 [Overview of Question-Answering] 2002 Vol.16(6):47-53
ZHENG Shi-fu,LIU Ting,QIN Bing,LI Sheng [Abstract] ( 1490 ) [HTML 0 KB][PDF 318 KB] (3764)
22 [Convolutional Neural Networks for Chinese Micro-blog Sentiment Analysis] 2015 Vol.29(6):159-165
LIU Longfei, YANG Liang, ZHANG Shaowu, LIN Hongfei [Abstract] ( 1481 ) [HTML 0 KB][PDF 2370 KB] (2233)
23 [Sentiment Analysis for Intelligent Customer Service Chatbots] 2020 Vol.34(2):80-95
SONG Shuangyong, WANG Chao, CHEN Chenglong, ZHOU Wei, CHEN Haiqing [Abstract] ( 1474 ) [HTML 0 KB][PDF 18554 KB] (1147)
24 [Research on Chinese Event Extraction] 2008 Vol.22(1):3-8
ZHAO Yan-yan, QIN Bing, CHE Wan-xiang, LIU Ting [Abstract] ( 1458 ) [HTML 0 KB][PDF 305 KB] (6786)
25 [Fast Approximate String Matching for Chinese Text] 2004 Vol.18(2):59-66
CHEN Kai-qu,ZHAO Jie,PENG Zhi-wei [Abstract] ( 1446 ) [HTML 0 KB][PDF 407 KB] (2631)
26 [The Construction of an Emotion Annotated Corpus on Microblog Text] 2014 Vol.28(5):83-91
YAO Yuanlin, WANG Shuwei, XU Ruifeng, LIU Bin, GUI Lin, LU Qin, WANG Xiaolong [Abstract] ( 1430 ) [HTML 0 KB][PDF 1028 KB] (3475)
27 [Document-level Event Extraction Based on Joint Labeling and Global Reasoning] 2019 Vol.33(9):88-95,106
ZHONG Weifeng, YANG Hang, CHEN Yubo, LIU Kang, ZHAO Jun [Abstract] ( 1405 ) [HTML 0 KB][PDF 1283 KB] (1558)
28 [A Survey to Text Summarization: Popular Datasets and Methods] 2019 Vol.33(5):1-16
HOU Shengluan, ZHANG Shuhan, FEI Chaoqun [Abstract] ( 1389 ) [HTML 0 KB][PDF 1655 KB] (2008)
29 [Classifying Named Entities on Chinese Wikipedia] 2015 Vol.29(5):91-98
XU Zhihao,HUI Haotian,QIAN Longhua,ZHU Qiaoming, [Abstract] ( 1382 ) [HTML 0 KB][PDF 1031 KB] (940)
Copyright © Editorial Board of
Supported by:Beijing Magtech